หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จทางการเงินบ้าง และทำแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จทางด้านการเงินแล้ว มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอ หลายหลายคนอาจจะมีคำถามในหัวมากมาย และหากเราทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องและถูกทางหรือไม่ ให้เราดูที่ผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ยังไม่ดี นั่นหมายความว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอหรือ เรายังไม่ประสบผลสำเร็จทางด้านการเงินนั่นเอง วันนี้ จะพามารู้จักกับหวยลาวกับ 4 ผลลัพธ์ทางการเงิน เพื่อให้คุณเช็คว่าตัวคุณนั้นได้เห็นผลลัพธ์อะไรบ้างแล้วหรือยัง

ไปอ่านไปพร้อมพร้อมกันเลยกับ หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน

  1. เรามีเงินออมสะสมเพิ่มขึ้น

หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน ข้อแรก ถ้าหากเรายังหาเงินมาได้เท่าไหร่ และใช้หมดภายในต้นเดือน หรือนำเงินไปจ่ายหนี้หมดนั้น ยังถือว่าเราบริหารการเงินได้ไม่ดีนัก เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นวิกฤตทางการเงิน หรือ โควิท19 ที่เพิ่งเกิดไปอาจจะทำให้หลายหลายคนตกงาก โดนลดเงินเดือน ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา หากเราไม่มีเงินเก็บก็จะทำให้เกิดการไปกู้หนี้ยืมสินทำให้ลำบาก แต่ถ้าหากเราวางแผนการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี เราก็จะมีเงินเงินออมสะสม รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเงินออมสะสมของเราจะต้องเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้น

เงินออมสะสม  = รายรับทั้งหมด – รายจ่ายทั้งหมด

  1. การใช้เงินเดือนชนเดือนหมดไป

หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน ข้อที่สอง โดยปกติแล้วถ้าหากเราไม่มีหนี้สิน เราจะลดภาระรายจ่ายไปได้เยอะมาก หลายหลายคนอาจจะใช้เงินเดือนชนเดือนหรือมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายหามาได้ 1000 ก็ใช้หมด 1000 แต่ถ้าหากเราบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดี การใช้เงินแบบเดือนชนเดือนจะหมดไป เพราะคนที่บริหารจัดการเงินอย่างถูกต้องจะรู้จักแบ่งเงินใช้ แบ่งเงินเก็บ และแบ่งเงินลงทุนออกเป็นก้อนๆ  อย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัยในการเก็บเงิน  การบริหารจัดการเงินที่ดีนั้นจะต้อง ทำได้ในระยะยาว ด้วยแนวทางการจัดการที่ดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การใช้เงินเดือนชนเดือนจะหายไป เราจะรู้สึกมั่นคงขึ้นตามทุนสะสมที่งอกเงยเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

  1. หนี้สินลดลงอย่างเห็นได้ชัด

หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน ข้อที่สาม การบริหารจัดการเงินที่ดีนั้นจะช่วยลดปัญหาเรื่องหนี้สิน นอกจากจะช่วยให้เราไม่เกิดอาการเดือนชนเดือนแล้วนั้น สำหรับบางคนที่อาจมีหนี้สินที่เกิดจากความจำเป็น เช่น หนี้สินจากการซื้อบ้าน หนี้สินจากการซื้อรถ หนี้สินจากการซื้อคอนโด หรือหนี้สินจำเป็นอย่างอื่น ก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วย เพราะคนที่มีสถานะภาพทางการเงินที่ดีนั้น จะมีการวางแผนโปะหนี้ให้เงินต้นลดลงเรื่อยเรื่อย ลดระยะเวลาในการผ่อนให้ผ่อนน้อยลง เมื่อเงินต้นลดลงนั้นหนี้ก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากหนี้สินลดลงเรื่อยเรื่อยหรือระยะเวลาในการผ่อนหนี้สินลดลงเรื่อยๆ ถือเป็นสัญญาณดีที่บ่งบอกว่า เรามาถูกทางแล้วนั่นเอง การบริหารหนี้นั้นสามารถทำให้เราสามารถมีเงินเก็บละนำไปลงทุนเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองได้

  1. เราจะมั่งคั่งและร่ำรวยขึ้น

หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงิน ข้อที่สี่ การที่เราจะมั่นคงทางการเงินได้นั้น เป็นผลเนื่องมาจากข้อแรกๆ ถ้าเราเราบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น เราจะรู้สึกมั่นคงขึ้น ทำให้เราไม่ต้องใช้เงินเดือนชนเดือนหรือลำบากกู้หนี้ยืมสินเพราะทุนชีวิตของเราสะสมขึ้นทุกวัน สำหรับคนที่มีหนี้สินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายและความเครียดก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเรารู้สึกถึงความมั่งคั่งและร่ำรวย

  1. มีเงินเหลือนำมาลงทุน

หวยลาวกับ 5 ผลลัพธ์ทางการเงินข้อสุดท้ายและท้ายสุดนั้น การที่เรามีเงินเหลือเพื่อลงทุนได้นั้นเป็นผลเนื่องจากการที่เราอดออม ประหยัด อดทน โดยเราสามารถเลือกนำเงินที่เราได้มานั้นไปลงทุนได้หลายวิธีเพื่อต่อยอดเงินเก็บของเรา เพราะในปัจจุบันการนำเงินไปฝากธนาคารอย่างเดียวก็ไม่พอแล้ว ดอกเบี้ยที่ได้มาไม่คุ้มที่เราจะนำเงินไปฝาก เราจึงต้องหาทางนำเงินไปลงทุนต่างๆ เพื่อที่จะทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้ อาทิเช่น หุ้น หวยออนไลน์ เป็นต้น