register1

เพียงแค่กรอกเบอร์ลงไปในช่องสมัคร และกรอกตัวเลขยืนยัน 4 ตัวตามภาพ

*เหตุที่ต้องใช้เบอร์เพราะเราใช้เบอร์ของคุณ reset password ในกรณีที่คุณลืม password

กรอกชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการ ก็เสร็จสมบูรณ์

การเพิ่มบัญชีธนาคาร

ทำไมเราถึงต้องผูกบัญชีธนาคารของคุณ?

การผูกและยืนยันบัญชีธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราซึ่งทำให้เราสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยระบบอัตโนมัติได้ และทำให้คุณได้รับเงินรางวัลของคุณได้เร็วที่สุด กว่าที่ไหนๆ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลบัญชีของคุณจะเป็นข้อมูลที่เราใช้เพื่อการโอนเงินเท่านั้น และจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัยแน่นอน

ในหน้าจอเพิ่มบัญชีจะมีช่องข้อมูลทั้งหมด 4 ช่อง

  • เลือกบัญชีธนาคารในช่องแรก (กรุงเทพ,กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์)
  • ใส่ชื่อที่ตรงกับบัญชีที่ท่าน
  • ระบุเลขที่บัญชี
  • ยืนยันเลขที่บัญชีอีกครั้ง